जागरणसंवाददाता,नाहन:

करियरअकादमीसीनियरसेकेंडरीस्कूलनाहनमेंबालदिवसपरचित्रकलाप्रतियोगिताकाआयोजनकियागया।प्रतियोगितामेंसीनियरवर्गमेंकरिअरअकादमीस्कूलकीश्रेयानेपहलास्थानहासिलकिया।कारमलस्कूलकीसंपदानेदूसराऔरन्यूईरास्कूलकीसबाअलीनेतीसरास्थानहासिलकिया।करियरअकादमीकीदीपशिखाकोसांत्वनापुरस्कारदियागया।जूनियरवर्गमेंन्यूईराअकादमीकीकृतिकानेपहला,कारमलस्कूलकीआशीशर्मानेदूसरा,न्यूईराकीगुंजननेतीसरास्थानहासिलकिया।करियरअकादमीकेतुषारनेसांत्वनापुरस्कारहासिलकिया।स्कूलकेचेयरमैनशिवशकरराठीनेकार्यक्रममेंबतौरमुख्यातिथिशिरकतकीऔरविजेताओंकोपुरस्कारबाटे।इसमौकेपरस्कूलकेसमन्वयकमनोजराठी,ललितराठी,चित्रकारजितेंद्रकुमार,नासिरयुसूफजई,कुलदीपकृष्णसहितअन्यलोगमौजूदथे।

By Doherty