जागरणसंवाददाता,नाहन:जिलानिर्वाचनअधिकारीएवंउपायुक्तसिरमौरबीसीबडालियानेबतायाकिनौनवंबरकोहोनेवालेविधानसभाचुनावकेलिएनामांकनवापसलेनेकेअंतिमदिनदोप्रत्याशियोंद्वाराअपनेनामवापसलिएगएहैं।अबजिलासिरमौरकेपांचोंविधानसभाक्षेत्रमें19प्रत्याशीचुनावमैदानमेंरहगएहैं।पच्छादविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रकेआजादउम्मीदवारबलदेवसिंहवशिलाईविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रकेलोकगठबंधनपार्टीकेकपिलदेवनेअपनेनामवापसलेलिएहैं।

उपायुक्तनेबतायाकि24अक्टूबरकोजिलासिरमौरकेपांचोंनिर्वाचनक्षेत्रोंकेप्रत्याशियोंकेनामाकनपत्रोंकीसूक्ष्मजाच-पड़तालकरनेकेबादविधिमान्यतानामनिर्देशितअभ्यर्थियोंकीसूचीअनुसार21प्रत्याशियोंकेनामाकनपत्रसहीपाएगएथे,जबकिवीरवारकोदोप्रत्याशियोंद्वारानामाकनपत्रवापसलेनेकेबादजिलामें19प्रत्याशीचुनावमैदानमेंअपनाभाग्यआजमाएंगे।पच्छादविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रसेकाग्रेसउम्मीदवारगंगूराममुसाफिर,भाजपासेसुरेशकुमारऔरआजादउम्मीदवाररतनसिंहकश्यपचुनावीमैदानमेंउतरेहैं।इसकेअलावानाहनविधानसभाक्षेत्रनिर्वाचनक्षेत्रसेकाग्रेसकेअजयसोलंकी,भाजपाकेडॉ.राजीवबिंदल,सीपीआइएमकेविश्वनाथऔरलोकगठबंधनपार्टीकेवीरेंद्रकुमारवबसपाकेजयचंदचुनावलड़ेंगे।श्रीरेणुकाजीसेतीनप्रत्याशीचुनावीमैदानमेंहैं,जिनमेंभाजपाप्रत्याशीबलबीरसिंह,काग्रेसकेविनयकुमारतथानिर्दलीयउम्मीदवारहिरदारामशामिलहैं।पावटाविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रसेचारप्रत्याशीअपनाभाग्यआजमाएंगे।इनमेंकाग्रेसकेकिरनेशजंग,भाजपाकेचौधरीसुखराम,लोकगठबंधनपार्टीकीमीनाकुमारीवआजादउम्मीदवारसुरेंद्रशामिलहैं।शिलाईविधानसभानिर्वाचनक्षेत्रसेचारप्रत्याशीचुनावीमैदानमेंउतरेहैं।इनमेंकाग्रेसकेहर्षवर्धनचौहान,भाजपाकेबलदेवसिंह,बहुजनसमाजवादीपार्टीकेकेदारसिंहतथास्वाभिमानपार्टीसेमनीरामशामिलहैं।

By Edwards