जागरणसंवाददाता,तावडू:

नूंहजिलेकेसेकेंडरीवसीनियरसेकेंडरीस्तरकेमान्यताप्राप्तस्कूलोंकीसूचीविभागनेसार्वजनिककरदीहै।उक्तस्तरकेजोस्कूलइससूचीमेंनहींहैइसकामतलबविभागकेपासउसस्कूलकाकोईरिकॉर्डनहींहै।ओरऐसेस्कूलोंपरविभागबहुतहीजल्दकार्रवाईकरेगा।

उल्लेखनीयहैकिसरकारवविभागीयमापदंडोंकीधज्जियांउड़ातेलगभगपांचदर्जनगैरमान्यताप्राप्तस्कूलवर्षोंसेजिलेमेंधड़ल्लेसेचलरहेहैं।इनकेसंचालकोंनेआगामीसत्रकोलेकरस्कूलकाप्रचारभीशुरूकरदियाहै।लेकिनअबविभागनेउक्तस्कूलोंपरशिकंजाकसनेकापूरामनबनालियाहै।प्रथमचरणमेंसेकेंडरीवसीनियरसेकेंडरीस्तरकेस्थाईवअस्थाईमान्यताप्राप्ततथाअनुमतिप्राप्तस्कूलोंकीसूचीसार्वजनिककरदीहै।द्वितीयचरणमेंप्राइमरीवमाध्यमिकस्तरकेऐसेस्कूलोंकीसूचीजारीहोगी।

स्थाईमान्यताप्राप्त(12वींतक):

एकमेइंटरनेशनलस्कूलआटा,यासीनखानमेववरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,¨हदूवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,कल्याणवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयउजीना,प्रभातवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयछछेड़ा,श्रद्धानंदवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयआलदोका,ग्रीनफ्लॉवरवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयखेड़ाखलीलपुर,हाजीबक्शीमेमोरियलवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयसतपूतियाका।

ब्लॉकपुन्हाना:

मेवातआदर्शवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपिनगवां,निक्कीवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपिनगवां,एनडीएमपब्लिकस्कूलपुन्हाना,आइकेएमवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपिनगवां।

ब्लॉकफिरोजपुरझिरका:

अरावलीवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,दयानंदवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,हरियाणावरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,सनराइजपब्लिकवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयअगोन,नवाबशमसुदीनवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयरानियाला।

स्प्रिंगडेजीकॉन्वेंटस्कूलसुनारी,चंद्रवतीवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,जीसीमॉडलवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालय,मॉडर्न¨हदवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयखोरीकलां

इसब्लॉकमेंकोईभीस्कूलबारहवींतकस्थाईमान्यताप्राप्तनहींहै।

स्थाईमान्यताप्राप्त(10वींतक):

आदित्यआर्मीपब्लिकस्कूलउजीना,एसजीएसमेमोरियलपब्लिकस्कूल,एसओएसहरमनजिमीनरस्कूलपल्ला,एकताहाईस्कूलखेड़ाखलीलपुर,नेशनलपब्लिकस्कूलआकेड़ा,केएसहाईस्कूलइंडरी।

ब्लॉकपुन्हाना:

हेप्पीमॉडर्नहाईस्कूल,मॉडर्नहाईस्कूल,एसडीवीएनपब्लिकस्कूल,श्रीतुलारामगीताविद्यामंदिरपिनगवां।

ब्लॉकफिरोजपुरझिरका:

अल-फलाहमॉडलहाईस्कूलमहूचोपड़ा,भारतीयविद्यानिकेतनहाईस्कूल,अजमतखांनमेमोरियलहाईस्कूलअलीपुरतिगरा,पीडीपब्लिकस्कूल।

हीरालालमेमोरियलपब्लिकस्कूलखेड़लीनूंह,मेवातमॉडर्नएकेडमीभादस,सैनीशिक्षानिकेतनकरहेड़ा।

ब्लॉकतावडू:¨हदहाईस्कूल,जनताहाईस्कूल,लिपिनहाइस्कूलखोरीकलां,स्वामीविवेकानंदपब्लिकस्कूल,ग्रीनडेल्जपब्लिकस्कूल,विकासहाईस्कूलहसनपुर,न्यू¨हदहाईस्कूलबिस्सर,सर्वोदयहाईस्कूलडिढ़ारा,रोजलेंडहाईस्कूलजौरासी,दीपालयास्कूलघुसबैठी,बालाजीहाईस्कूलमोहम्दपुरअहीर।

अस्थाईमान्यताप्राप्त(दसवींतक):

ग्रीनफील्डहाईस्कूलनूंह,भारतभारतीहाईस्कूलउलेटाहसनपुरनूंह।फैज-ए-आमहाईस्कूलपुन्हाना,मोहम्मदियाहाईस्कूलसाकरस(फिरोजपुरझिरका),अनीसियाहाईस्कूलमरोड़ा(नगीना),अल-फलाहहाईस्कूलभादस(नगीना),केएलवीहाईस्कूलराठीवास,इंदूहाईस्कूलकलवाड़ीववि‌र्श्वकमरहाईस्कूलतावडू।

परमिशनप्राप्तस्कूल(2007सेपूर्वफॉर्म-2भेजनेवाले):

मेवातपब्लिकहाईस्कूलनूंह,बीबीफातिमाहाइस्कूलशिकरावा(पुन्हाना),उटोपियनवरिष्ठमाध्यमिकविद्यालयपुन्हाना,गोल्डनहाईस्कूलबिस्सर।नगीनावफिरोजपुरझिरकाब्लॉकमेंऐसाएकभीस्कूलनहींहै।

सेकेंडरीवसीनियरसेकेंडरीतककेस्थाईवअस्थाईमान्यतातथापरमिशनप्राप्तस्कूलोंकीसूचीसार्वजनिककरदीगईहै।इससूचीमेंउक्तस्तरतकजोस्कूलनहींहैंइसकासीधासामतलबहैकिउसस्कूलकाविभागकेपासकोईरिकॉर्डनहींहै।

-डॉ.दिनेशशास्त्री,डीईओ,नूंह

By Edwards