जासं,पिथौरागढ़:मल्लिकार्जुनस्कूलकेअभिलाषारावल,इशावल्दिया,वंदनाथापा,कपिलअवस्थीवगौरवपांडेनेनीटपरीक्षामेंसफलताहासिलकरविद्यालयकोगौरवान्वितकियाहै।विद्यार्थियोंनेसफलताकाश्रेयमाता-पितावगुरुजनोंकोदियाहै।उपलब्धिपरविद्यालयमेंखुशीकामाहौलहै।विद्यालयकीप्रबंधकरचनाजोशीनेविद्यार्थियोंकेप्रदर्शनपरखुशीजतातेहुएइसीतरहसेनिरंतरआगेबढ़तेरहनेकीप्रेरणादी।मुख्यप्रधानाचार्यबादलसिंहवप्रधानाचार्याराजेश्वरीशर्मानेविद्यार्थियोंकोशुभकामनाएंदेतेहुएउनकेउज्ज्वलभविष्यकीकामनाकी।