संवादसहयोगी,मोगा

राजेन्द्रामेमोरियलस्कूलद्वाराऑनलाइनसोशलमीडियापरश्रीकृष्णजन्माष्टमीमनाईगई।समागमकीशुरुआतस्कूलडायरेक्टरसीमाशर्मा,चेयरमैनवासूशर्मा,प्रिसिपलसुधाकेआरनेभगवानश्रीकृष्णकीपूजा-अर्चनाकरकेकी।इसदौरानश्रीकृष्णजन्माष्टमीकीएक्टीविटीकेतहतबच्चेभगवानकृष्णवराधाकीवेशभूषापहनकरआकर्षणकाकेंद्रलगरहेथे।डायरेक्टरसीमाशर्मानेसभीबच्चोंकोभगवानश्रीकृष्णकीजीवनीसेअवगतकरवातेहुएश्रीकृष्णजन्मपर्वकीशुभकामनाएंदीं।

ਪੰਜਾਬੀਵਿਚਖ਼ਬਰਾਂਪੜ੍ਹਨਲਈਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ!

By Doyle