जागरणसंवाददाता,रेवती(बलिया):रेवतीनगरक्षेत्रमेंइससमयविद्युतव्यवस्थाचरमरागईहै।अघोषितकटौतीसेलोगपरेशानपरेशानहैं।24घंटेमेंबमुश्किलछहघंटेभीनियमितबिजलीनहींमिलरहीहै।बीतेशनिवारकोदोपहरतीनबजेसेरात11बजेतकआपूर्तिठपरही।11बजेबिजलीकेआनेकेबादपुन:मौनीबाबाकेस्थानकेपास11हजारविद्युततारटूटनेसेपूरीरातबिजलीगायबरही।तेजपछुआहवाकेचलतेरविवारकोदिनभरविद्युतआपूर्तिठपरही।समाजसेवीअतुलकुमारपांडेयनेबिजलीविभागकोचेतावनीदीहैकितत्कालसुधारनहींहुआतोपावरहाउसपरधरनाप्रदर्शनकोबाध्यहोंगे।