संवादसूत्र,निगदू:एंथमइंटरनेशनलस्कूलमेंवार्षिकोत्सवकार्यक्रममेंमुख्यअतिथिकेरूपमेंविधायकभगवानदासकबीरपंथीऔरविशिष्टअतिथिकेरूपमेंलंदनके¨कगस्मेडस्कूलकेसीइओडॉ.मार्टिनडेविस,लंदनस्कूलकेशिक्षाविदसज्जन¨सहनेशिरकतकी।कार्यक्रममेंबच्चोंनेसांस्कृतिक,राजस्थानीगीतोंपरनृत्यकिया।कार्यक्रमकीअध्यक्षतास्कूलकेचेयरमैनएसपीचौहाननेकी।

मार्टिनडेविसनेबतायाकिबच्चोंकाभविष्यउनकेसंस्कारोपरनिर्भरकरताहै।चेयरमैनएसपीचौहाननेउपस्थितनवचेतनामंचकेसदस्योंकेसाथसभीकेसाथदोकदमनशेसेदूरपहलेप्रदेशफिरपूरादेशकथनकीशपथदिलाई।चेयरमैनएसपीचौहाननेबतायाकिनशेसेदूररहनाचाहिएऔरआसपासनशाकररहेलोगोंकोइससेदूररहनेकेलिएप्रेरितकिया।वाइसचेयरपर्सनसीमाचौहाननेबच्चोंकेउज्वलभविष्यकीकामनाकी।स्कूलकेप्रधानाचार्यआचार्यसूबे¨सहआर्यनेबतायाकिस्कूलमेंबच्चोंकीशिक्षा,स्वास्थ्य,अच्छेसंस्कारऔरउनकीसुरक्षाकीबेहतरसावधानीरखीजातीहै।इसमौकेपरस्कूलकीडायरेक्टरवीनाखेत्रपाल,प्रधानाचार्यआचार्यसूबे¨सहआर्य,भाजपाप्रदेशमहामंत्रीमीनाचौहानरायसन,डॉ.नरेशरेढू,राजेशकारसा,सुंदरचौहान,पूर्वसरपंचगुलाब¨सह,महेंद्र¨सहराणा,निगदूभाजपामंडलाध्यक्षईशम¨सह,पीआरओराजीवराणा,सुरेशअरोड़ाऔरअमरनाथराणामौजूदरहे।

By Farmer