जागरणसंवाददातातावडू:

मुख्यमंत्रीमनोहरलालकाशिक्षाकोलेकरनूंहजिलेपरविशेषफोकसहै।मेवातविकासअभिकरणकेचेयरमैनखुर्शीदराजाकानेकहाकिमेवातमॉडलस्कूलोंकोव‌र्ल्डक्लाससुविधाओंसेलैसकियाजाएगा।मेवातमॉडलस्कूलतावडूकेवार्षिकोत्सवपुरस्कारवितरणसमारोहकार्यक्रममेंअपनेसंबोधनकेदौरानउन्होंनेयेबातेंकही।एमडीएचेयरमैनराजाकानेकहाकिमेवातमॉडलस्कूलोंमेंक्वालिटीएजुकेशनकोलेकरसरकारवएमडीएवचनबद्धहै।इसदिशामेंविभिन्नकदमउठाएजारहेहैं।अबइनस्कूलोंमेंअध्यापकोंकेदक्षताटेस्टलिएजाएंगेतथाअध्यापकोंकेओरिएंटेशनप्रोग्रामभीहोंगे।स्कूलकीछविकोखराबकरनेवालेकर्मचारियोंकीछंटनीहोगी।ऐसेकर्मचारियोंकोबाहरकारास्तादिखायाजाएगा।उन्होंनेकहाकिइनस्कूलोंमेंअध्यापकोंकीभर्तीकोलेकरनूंहमेंहोनेवालीपरीक्षापूरीतरहपारदर्शितासेहोगी।उन्होंनेकहाकिकांग्रेसकेशासनमेंयेस्कूलभ्रष्टाचारमेंपूरीतरहडूबगएथे।ट्रांसफरवभर्तीपैसेकेबलपरहोतीथी।लेकिनभाजपाशासनमेंइनस्कूलोंकीछविकाफीबेहतरहुईहै।आमजनकाइनस्कूलोंपरविश्वासप्रगाढ़हुआहै।उन्होंनेबच्चोंकोसकारात्मकसोचवआत्मविश्वाससेलबरेजरहनेकामूलमंत्रदिया।वहींउन्होंनेभारतकेपूर्वराष्ट्रपतिवमिसाइलमैनडा.एपीजेअब्दुलकलाम,विश्वप्रसिद्धधावकलुइसकालरेसकेअलावाकईअन्यविश्वविख्यातप्रतिभाओंकेजीवनदर्शनपरप्रेरकप्रसंगसुनाएतथाजमकरतालियांबटोरी।उन्होंनेस्कूलप्रशासनकोआदेशदियाकिबच्चोंकेएजुकेशनलटूरकोलेकरजल्दप्रपोजलभेजाजाए।कार्यक्रममेंबच्चोंनेरंगारंगसांस्कृतिककार्यक्रमप्रस्तुतकिए।कार्यक्रममेंमुख्यअतिथिनेवार्षिकपरीक्षाओंमेंप्रथम,द्वितीयवतृतीयस्थानअर्जितकरनेवालेबच्चोंकोस्मृतिचिह्नदेकरसम्मानितकिया।इसअवसरपरमार्केटकमेटीउपाध्यक्षमहेंद्रगोयल,ग्रीवेंसकमेटीसदस्यसुनील¨जदल,भाजपामहामंत्रीनरेशढ़ल,हाजीआसिफअली,अपशील,कृष्णपढ़ैनी,रमजानराजाका,आबिदबावला,स्कूलप्राचार्यसोमवीरराणा,पंकजचौहान,रवि,मान¨सहरंगा,अजीतयादव,संयुक्तामहापात्रा,हुकम¨सह,राजबीरराठी,प्रिंसिपलयोगेंद्र,सत्यप्रकाश,कटार¨सह,राकेश,महेंद्र,यशदीप,हेमलता,कविता,मधु,तरनजीत,रेखा,अभिषेककेअलावाकईअन्यलोगउपस्थितथे।

By Elliott